Pasažieru iesniegumu pieņemšana

Iesniegumu AS "Pasažieru vilciens" pieņem:

  • rakstveidā - atsūtītu pa pastu vai iesniegtu personīgi;
  • elektroniskā veidā - atsūtītu pa elektronisko pastu uz pasts@vivi.lv vai aizpildot elektronisku formu sadaļā "Kontakti";
  • pa tālruni 80007600;
  • izteiktus mutvārdos klātienē, pierakstot un noformējot iesnieguma formā.

Noformēt un iesniegt iesniegumu var arī AS "Pasažieru vilciens" Klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Rīgas Centrālajā stacijā, Stacijas laukumā 2, tālruņa numurs diennakts uzziņām - 80007600.

Pieprasījumam kompensācijai par kavētu vai atceltu vilciena reisu lūdzam aizpildīt šo veidlapu iesniegšanai klātienē vai nosūtīšanai pa e-pastu uz vilciens@info.vivi.lvIesnieguma forma zaudējumu par braucienu kompensācijai

Atgādinām, ka iesniegumā obligāti norādāms iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesnieguma iesniedzēju, piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c. Iesniegumā jābūt norādītam arī iesnieguma iesniegšanas datumam. 

! Uz anonīmām sūdzībām un iesniegumiem AS "Pasažieru vilciens" neatbild !

Iesnieguma forma tekstam brīvā formā ierosinājumiem, sūdzībām, viedokļiem u.tml.