Pakalpojumu kvalitātes standarts

AS “Pasažieru vilciens” veic vilciena pasažieru pārvadājumus ar zīmolu “Vivi”, sniedz ritošā sastāva remonta pakalpojumus un nodrošina komercreisu servisu.

AS “Pasažieru vilciens” saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 29. aprīļa regulas (EK) Nr.2021/782 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem 29. panta pirmo daļu un III. pielikumu ir izstrādājusi AS “Pasažieru vilciens” pakalpojumu kvalitātes standartu, kas satur Regulā noteiktās minimālās prasības par pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes standartiem un kas ir saistošs “Pasažieru vilciena” darbiniekiem, sniedzot pakalpojumus vilcienu pasažieriem.

I.     Vispārīgie noteikumi
II.    Informācija un biļetes
III.   Pakalpojumu precizitāte un vispārējie principi pakalpojumu traucējumu gadījumā
IV.   Pakalpojumu atcelšana
V.    Ritošā sastāva un staciju tīrība (gaisa kvalitāte vagonos, sanitāro telpu higiēna)
VI.   Pasažieru apmierinātības izpēte
VII.  Sūdzību izskatīšana, atmaksājumi un kompensācijas par neatbilstību kvalitātes standartiem
VIII. Palīdzība personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanas spējām


 

Pārskats par pakalpojumu kvalitāti 2022. gadā